O nás

aspoň něco málo...


Jsme Petr a Irena Smékalovi, věnujeme se více než 15 let manželskému poradenství. Ve své soukromé manželské poradně provázíme klienty na cestě slaďování představ a očekávání v jejich vztazích, na celkovém porozumění sama sebe, muži, ženě, jak po stránce emocionální, tělesné tak duchovní.

Pracujeme řadu let jako supervizoři v sociální sféře, kde poskytujeme manažerské, týmové a individuální supervize.

Irena vede kurzy osobnostního rozvoje pro ženy, které jsou zaměřeny na objevení a aktivizaci individuálního potenciálu, rozkvět osobnosti a nalezení životní rovnováhy žen.

Petr se věnuje individuálnímu doprovázení manažerů formou koučování. Má za sebou dlouhodobou manažerskou zkušenost v nadnárodní korporaci.

V neposlední řadě se oba dva, v rámci individuálního poradenství, věnujeme nalézání řešení v obtížných životních situacích klientů. Spolu s klientem pracujeme na stabilizaci jeho životní situace. Následně nastavujeme kroky k plnohodnotnému životu klienta.

Stále se vzděláváme. Po absolvování VŠ studií jsme prošli řadou certifikovaných výcviků pod profesními organizacemi (psychoterapie, supervize, koučování, mediace). Čteme, aplikujeme a vyhodnocujeme. Propojujeme teorii s naší praxí - profesní, manželskou, rodičovskou.

Jsme věřící, vychováváme spolu 5 krásných dětí.

                                     Petr & Irena Smékalovi