Úvod

Manželé Irena a Petr Smékalovi pracují již více než 10 let s manželskými páry i jednotlivci. Nejčastěji v rámci programů YMCA Setkání a jejich vlastní praxe.

V oblasti mezilidských vztahů se věnují zejména mužsko-ženské komunikaci, slaďování vzájemných představ a očekávání, snaží se o celkové porozumění mezi mužem a ženou po stránce emocionální, tělesné a duchovní.

Zároveň vedou kurzy osobnostního rozvoje, které jsou zaměřeny na objevení a aktivizaci individuálního potenciálu, rozkvět osobnosti a nalezení životní rovnováhy.

Pro oblast firemního a neziskového sektoru působí jako lektoři měkkých dovedností, supervizoři a koučové. 

V neposlední řadě se v rámci individuálního poradenství věnují nalézání řešení v obtížných životních situacích, kariérovému plánování a pomoci s uplatněním na trhu práce.

“ Inspirujeme k Vašemu rozletu ”
Mgr. et Mgr. Irena Smékalová

Mgr. et Mgr. Irena Smékalová

Lektorka, supervizorka, terapeutka

Moje motto: "Pouštěj svůj chléb po vodě, po mnoha dnech se s ním shledáš" Kazatel 11,1


Více zde
Mgr. Petr Smékal

Mgr. Petr Smékal

Lektor, supervizor, terapeut

Moje motto: „Zasaď myšlenku, sklidíš čin. Zasaď čin, sklidíš návyk. Zasaď návyk, sklidíš charakter. Zasaď charakter, sklidíš osud.“ S. R. Covey


Více zde