Úvod

Manželé Irena a Petr Smékalovi se věnují již více než 15 let manželskému poradenství. Ve své soukromé manželské poradně pracují s klienty na slaďování vzájemných představ a očekávání, na celkovém porozumění mezi mužem a ženou po stránce emocionální, tělesné a duchovní.

Oba pracují řadu let jako supervizoři v sociální sféře, kde poskytují manažerské, týmové a individuální supervize.

Irena vede kurzy osobnostního rozvoje pro ženy, které jsou zaměřeny na objevení a aktivizaci individuálního potenciálu, rozkvět osobnosti a nalezení životní rovnováhy žen.

Petr se věnuje individuálnímu doprovázení manažerů formou koučování. Má za sebou dlouhodobou manažerskou zkušenost v nadnárodní korporaci.

V neposlední řadě se oba dva v rámci individuálního poradenství věnují nalézání řešení v obtížných životních situací klientů.

Irena a Petr jsou věřící, vychovávají spolu 5 krásných dětí.

“ Inspirujeme k Vašemu rozletu ”
Mgr. et Mgr. Irena Smékalová

Mgr. et Mgr. Irena Smékalová

Poradenství a supervize

Moje motto: "Pouštěj svůj chléb po vodě, po mnoha dnech se s ním shledáš" Kazatel 11,1


Více zde
Mgr. Petr Smékal

Mgr. Petr Smékal

Koučování a supervize

Moje motto: „Zasaď myšlenku, sklidíš čin. Zasaď čin, sklidíš návyk. Zasaď návyk, sklidíš charakter. Zasaď charakter, sklidíš osud.“ S. R. Covey


Více zde